Obchodní podmínky

Staré obchodní podmínky platné do 14.6.2023 k nahlédnutí ZDE

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

www.mi-band.cz

Právě čtete všeobecné obchodní podmínky („Podmínky“) podnikající fyzické osoby Ondřeje Suchého, IČO: 87522411, se sídlem Rybná 716/24, 110 00, Praha 1 – Staré Město, zapsané v živnostenském rejstříku příslušným živnostenským úřadem: Úřad městské části Praha 1 („my“). Tyto Podmínky upravují vztahy mezi námi, jakožto prodávajícími a vámi, jakožto kupujícími na našem e-shopu, který najdete na webových stránkách www.mi-band.cz („e-shop“). Na našem e-shopu si můžete koupit jak univerzální, tak i na míru vyrobené náramky, řemínky, kryty, tvrzená skla a další příslušenství k chytrým telefonům, hodinkám, náramkům a dalším elektronickým zařízením.

Vřele doporučujeme, abyste si Podmínky přečetli celé. Pokud na to ale z nějakého důvodu nemáte náladu, připravili jsme pro vás shrnutí nejdůležitějších bodů.

 • Naši zákazníci jsou pro nás na prvním místě vždycky se tak snažíme dosáhnout řešení, se kterým budete spokojení vy i my.
 • Smlouvu s námi uzavíráte prostřednictvím e-shopu – vložíte zboží do košíku, vyplníte požadované údaje a odešlete objednávku.
 • Pokud se spletete a objednáte něco omylem, až do expedice objednávky můžete nákup bezplatně a bez obav upravit nebo zrušit, ledaže se jedná o zboží vyráběné dle vašich požadavků nebo přání. Stačí nám zavolat nebo napsat e-mail a určitě najdeme nějaké řešení, které bude vyhovovat nám i vám.
 • Pokud jste spotřebitel, u některého zboží máte právo na odstoupení od Smlouvy do 14 dnů od jeho doručení. V případě, že si nákup rozmyslíte (tzn. pokud jste zboží, které není vyrobené na míru, nepoužili a chcete jej vrátit), můžete po převzetí zásilky bez obav do 14 dnů odstoupit od smlouvy a zboží nám vrátit. Důvod vrácení uvádět nemusíte, ale když nám ho sdělíte, budeme moc rádi a pomůže nám to ve zlepšování našich služeb. Pokud si přejete svého práva na odstoupení od smlouvy využít, zašlete nám nejlépe formulář o odstoupení od smlouvy, který najdete v příloze těchto Podmínek a zboží zašlete poštou na naši adresu Drážďanská. Odstoupit ale můžete jakýmkoliv jednoznačným prohlášením vůči nám.
 • U zboží, které je upraveno podle vašich přání a požadavků, možnost vrácení ze zákona odpadá. Je tomu tak proto, že bychom už takové zboží nemohli dále prodat jinému zákazníkovi.
 • U zboží s návodem k použití si jej prosím pečlivě přečtěte.
 • Děláme vše proto, aby reklamace byla vyřízená spravedlivě a co nejrychleji.
 • Při přebírání balíčku od přepravce si raději zkontrolujte, zda není obal poškozen. Nestává se to často, ale jistota je jistota.
 • Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí víc o tom, jak je zpracováváme, se můžete dozvědět tady.
 • Máte-li jakýkoli problém či dotaz, napište nám e-mail na info@mi-band.cz nebo zavolejte na +420 216 216 929. Jsme tu pro vás a rádi vám s čímkoli pomůžeme.
 1. Na úvod
  • V rámci těchto Podmínek se dočtete, jaká máme vzájemná práva a povinnosti vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi námi prostřednictvím e-shopu („Smlouva“).
  • Kromě těchto podmínek se také v našem vztahu řídíme českými zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, pokud jste spotřebitel, tedy člověk, který uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti (nenakupuje tzv. „na IČO“).
  • Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat ve Smlouvě.
  • Všechno, co si odchylně sjednáme ve Smlouvě má před Podmínkami přednost. Tyto Podmínky jsou v českém jazyce a v českém jazyce se uzavírá i Smlouva mezi námi.
  • Pokud vztah založený Smlouvou (včetně Podmínek) obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak je sjednáno, že takový vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Znění Podmínek můžeme doplňovat nebo měnit. Takovou změnou nebudou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Jednoduše řečeno, změna Podmínek nebude mít vliv na vaše již uskutečněné nákupy.
  • Můžete nás kontaktovat pomocí těchto údajů:

Adresa: Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, Česká republika

E-mail: info@mi-band.cz

Telefon: +420 216 216 929

 1. Zákaznický účet
  • Na e-shopu si můžete zřídit zákaznický účet, díky kterému dostanete různé výhody, jako je přehled objednávek, zákaznické slevy a další. Ze svého zákaznického účtu můžete objednávat zboží. To ale samozřejmě můžete dělat i bez registrace účtu.
  • Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží jste povinni uvádět správné a pravdivé údaje. V případě jakékoli jejich změny, jste také povinni je v zákaznickém účtu aktualizovat. Údaje poskytnuté v zákaznickém účtu a při objednávání zboží považujeme za správné.
  • Zákaznický účet je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto informací potřebných pro přístup do zákaznického účtu jste povinni zachovávat mlčenlivost a měli byste je chránit proti zneužití. Neneseme odpovědnost za jakékoli zneužití zákaznického účtu třetími stranami.
  • Zákaznický účet je jen váš a nejste oprávněni umožnit jeho použití třetím osobám.
  • V případě, že zjistíte, že by mohlo dojít k odcizení informací potřebných pro přístup do vašeho zákaznického účtu nebo k jeho zneužití, bezodkladně nás o tom informujte, my pak po dohodě s vámi můžeme zákaznický účet zablokovat.
  • Vezměte prosím na vědomí, že váš zákaznický účet můžeme zrušit, zejména pokud jej delší dobu nepoužíváte ( 12 měsíců), nebo pokud porušíte své povinnosti ze Smlouvy nebo Podmínek. Často se to ale nestává a před smazáním účtu vám dáme předem vědět.
  • Berte prosím na vědomí, že zákaznický účet ani e-shop nemusí být k dispozici nepřetržitě, zejména s ohledem na nezbytnou údržbu našeho hardwaru a softwaru nebo nezbytnou údržbu takového vybavení třetích stran. Obvykle se ale snažíme takovou údržbu provádět mimo standardní denní dobu.
 2. Jak probíhá objednávka zboží?
  • Veškerá prezentace zboží umístěná na e-shopu je informativního charakteru a nejsme povinni ohledně takového zboží uzavřít Smlouvu.
  • Objednávku zboží můžete provést následovně:
   1. prostřednictvím svého zákaznického účtu po předchozí registraci na e-shopu;
   2. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
  • Při vyplňování objednávky si vyberete zboží, počet kusů zboží, způsob platby kupní ceny, fakturační údaje a způsob doručení zboží k vám.
  • Pokud jste podnikatelem, činí minimální výše objednávky 1 000 Kč + DPH.
  • Před závazným odesláním objednávky můžete libovolně kontrolovat a případně měnit jakékoliv údaje. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce považujeme za správné. Je nezbytné, abyste před odesláním objednávky vyplnili všechny svoje údaje a potvrdili, že jste se seznámili s těmito Podmínkami a souhlasíte s nimi.
  • Odesláním objednávky s námi uzavíráte Smlouvu za podmínek uvedených v objednávce, těchto Podmínkách a Smlouvě. Veškeré objednávky podané prostřednictvím našeho e-shopu jsou závazné. Uzavřením Smlouvy se my i vy zavazujeme řídit těmito Podmínkami.
  • Objednávku vám potvrdíme elektronicky e-mailem. Spolu s tímto potvrzením vám zašleme i tyto Podmínky ve formátu pdf.
  • Při uzavírání Smlouvy souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku. Musíme vás poučit o tom, že náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (zejména internetové připojení či náklady na telefonní hovory) si hradíte sami, přičemž se tyto náklady nijak neliší od standardní sazby.
  • Pro případ, že by došlo k zjevně technické chybě na naší straně při uvedení ceny zboží na e-shopu nebo v průběhu objednávky, nejsme povinni vám takové za tuto zcela zjevně chybnou cenu zboží dodat. O chybě vás bez zbytečného odkladu samozřejmě informujeme a zašleme vám na e-mailem změněnou nabídku. Ta se považuje za nový návrh Smlouvy, Smlouva je pak v takovém případě uzavřena až vaším potvrzením, že s novou cenou souhlasíte.
 3. Zboží na míru
  • Máte možnost si u nás objednat zboží upravené přímo vám na míru, třeba řemínky k chytrým hodinkám nebo kryty na telefon s potiskem dle vašeho výběru. Takové produkty nám většinou trvá vyrobit o něco déle, než je standardní doba dodání našeho zboží. Součástí objednávky jsou podklady, které nám musíte dodat, jelikož jsou pro vytvoření objednávky zboží na míru podstatné, a veškeré jejich parametry najdete na e-shopu.
  • Je potřeba, abyste do poznámky k produktu uvedli motiv tisku a zpravidla také přiložili fotografii či grafiku jako přílohu. Pokud objednávka neobsahuje všechny potřebné podklady, vyzveme vás k jejich doplnění, popřípadě je můžeme doplnit podle standardních postupů V takovém případě je mezi námi Smlouva uzavřena okamžikem doručení přijetí doplnění podkladů. Návrh designu příslušného zboží vám následně zašleme k odsouhlasení na váš e-mail. Od tohoto schválení již není možné měnit obsah podkladů.
  • Důkladně prosím zkontrolujte všechno, co v podkladech uvádíte. Pokud totiž podklady obsahují vadu, kterou nedokážeme sami posoudit (zejména ohledně barvy, písma, názvů apod.), anebo v pokladech taková informace chybí, neodpovídáme za škodu, která vznikla vyrobením zboží s takovou chybou či chybějící informací. Podklady a informace v nich uvedené nekontrolujeme z hlediska obsahu a neodpovídáme za jejich vady. Kontrolujeme jen to, jestli je podle nich technicky možné zboží vyrobit.
  • Zrušit objednávku je možné pouze do okamžiku, než začneme s výrobou zboží. Poté již nemůžete objednávku zrušit ani od smlouvy odstoupit.
  • Ještě jednou zvlášť upozorňujeme, že v případě individuálních úprav našeho zboží nemáte právo od Smlouvy odstoupit, protože se jedná o zboží, které je upraveno podle vašich požadavků. Tímto tedy výslovně souhlasíte s postupem podle § 1837 písm. d) občanského zákoníku.
  • Zvlášť upozorňujeme také na to, že v případě zboží na míru jste povinni zajistit, aby nebyla porušována žádná autorská práva (např. zneužití grafiky apod.). V případě, že k takovému porušení přeci jen dojde, odpovídáte za něj vy.
 4. Jak nám za zboží můžete zaplatit?
  • Všechny ceny zboží a přepravy na e-shopu jsou včetně DPH a veškerých souvisejících poplatků. Ceny jsou platné v den objednávky zboží.
  • Pokud na e-shopu probíhá jakákoliv akční nabídka, pak platí do vyprodání zásob nebo po dobu určenou námi. Pokud není stanoveno jinak, případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně nijak kombinovat.
  • Zaplatit nám můžete dobírkou, běžným bankovním převodem, kartou a dalšími
  • Po uhrazení ceny zboží vám vystavíme daňový doklad – fakturu, kterou vám zašleme v elektronické podobě e-mailem.
  • V případě, že je předmětem Smlouvy zboží na míru a vy jste nezaplatili cenu včas, odešleme vám nejprve upomínku k úhradě e-mailem. Pokud ani na základě této upomínky cenu neuhradíte a jste podnikatelem, můžeme po vás požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 500 Kč anebo 1 % z ceny zboží na míru, podle toho, jaká částka je vyšší. Do doby uhrazení dlužné částky, potažmo pokuty, nejsme povinni vám zboží odeslat.
  • Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od obdržení výzvy k zaplacení. Zaplacení smluvní pokuty nevylučuje nárok na náhradu škody.
 5. Jak a kdy vám zboží doručíme?
  • Zboží, u kterého je uvedeno „skladem“, máme k dispozici a odesíláme jej co možná nejdříve. U zboží na míru nám jeho výroba a dodání zpravidla trvá o něco déle.
  • V případě, že si dodávka výjimečně vyžádá delší období, vás o termínu dodání bezodkladně informujeme. Pokud jste spotřebitel a zároveň se nedohodneme jinak, dodáme vám zboží do 30 dnů od uzavření smlouvy, v opačném případě můžete odstoupit od Smlouvy a my vám vrátíme uhrazenou cenu včetně zaplacených nákladů na dopravu, pokud jste je platili.
  • V případě, že aktuálně zboží na skladě nemáme, vás o tom taktéž neprodleně informujeme a zároveň vás seznámíme s přibližnou dodací lhůtou. V takovém případě, pokud jste spotřebitel, máte právo odstoupit od Smlouvy, čímž se objednávka zruší.
  • Objednané zboží vám zašleme prostřednictvím .
  • Poštovné a balné je účtováno dle aktuálního sazebníku, který se vám vždy objeví v rámci objednávkového procesu na e-shopu.
 6. Jak funguje přeprava a dodání zboží?
  • Zboží vám dodáme na místo určené v objednávce. Vy jste pak povinni toto zboží při dodání převzít. V případě, že zboží nepřevezmete, budeme to považovat za odstoupení od Smlouvy a v takovém případě máme právo požadovat náhradu nákladů s tím spojených.
  • Po expedování každé zásilky posíláme informační e-mail (pokud byl správně zadán při objednávce) a informační SMS (pokud bylo číslo uvedeno při objednávce), kde je uvedeno číslo zásilky a odhadovaný termín doručení.
  • V případě, že je zboží z důvodů na vaší straně nutno doručovat opakovaně či jiným způsobem než uvedeným v objednávce, jste povinni uhradit náklady spojené s opakovaným doručením zboží nebo s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží doporučujeme pečlivě zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoli závad toto ihned oznámit přepravci. V případě, že bude obal zboží porušen, nemusíte zásilku od přepravce převzít.
  • V případě, že jste Smlouvu uzavřeli jako podnikatel, a dodané Zboží neodpovídá Smlouvě, jste povinni nám to oznámit do 5 pracovních dnů od jeho převzetí. K tomuto oznámení jste povinni připojit i fotografie dokládajících vadu. Do dalších 5 pracovních dnů jste pak povinni nám zaslat Zboží zpět. Pokud nebude Zboží vráceno v této lhůtě nebo bude vráceno poškozené, nemusíme ho převzít.
  • Vlastnické právo ke zboží nabýváte zaplacením celé kupní ceny (včetně nákladu na dodání), nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za náhodnou zkázu, poškození či ztrátu zboží na vás přechází okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy jste byli povinni zboží převzít, ale v rozporu se Smlouvou jste tak neučinili.
 7. Jak je to s odstoupením od Smlouvy a vrácením zboží spotřebitelem?
  • Jako spotřebitel, tedy člověk, který uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské nebo obdobné činnosti, máte právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu,
   e-mailu, telefonu nebo jiného prostředku komunikace na dálku do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud vám zboží pošleme v několika zásilkách, lhůta se počítá až od převzetí poslední zásilky, naopak, pokud vám dodáváme zboží pravidelně, lhůta pro odstoupení od Smlouvy se počítá od doručení první dodávky. Tento článek Podmínek se vztahuje pouze na spotřebitele.
  • Hned na úvod prosím berte na vědomí, že nemáte právo odstoupit od Smlouvy v případě:
   1. kdy bylo zboží upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu, zejména v případě zboží na míru (např. kryty a řemínky s potiskem na přání nebo jakékoli zboží s označením dostupnosti „vyrobíme do 24hod“, které rovněž vyrábíme na zakázku na základě závazné objednávky);
   2. pokud se jedná o zboží v zapečetěném obalu, které jste z tohoto obalu vyňali a z hygienických důvodů ho nelze vrátit.
  • Pro odstoupení od Smlouvy můžete využít vzorový formulář, který najdete jako přílohu těchto Podmínek. Odstoupit od Smlouvy dle tohoto článku Podmínek můžete i jakýmkoliv jednoznačným prohlášením vůči nám.
  • V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. To znamená, že vy nám vrátíte zboží a my vám vrátíme zaplacenou kupní cenu včetně nejnižšího poštovného, které nabízíme. Zboží nám musíte odeslat do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. Náklady na zaslání zboží zpět k nám hradíte vy.
  • V případě odstoupení od Smlouvy vám vrátíme kupní cenu stejným způsobem, jakým jsme ji od vás původně přijali. Můžeme se ale dohodnout i na jiném vrácení kupní ceny. Kupní cenu vám vrátíme do 14 dnů od okamžiku, kdy jste od Smlouvy odstoupili. Platbu ale můžeme pozdržet až do chvíle, než nám dojde vrácené zboží zpět.
  • Zboží (mimo výše uvedené výjimky) si můžete vyzkoušet, ale pouze tak, abyste se seznámili s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Zkrátka tak, jako byste si ho prohlíželi v kamenném obchodě. Pokud zboží budete zkoušet nebo využívat více a nakládáním s ním nějak snížíte jeho hodnotu, můžeme vám vrátit částku poníženou o to, abychom zboží uvedli do původního stavu tak, abychom ho mohli prodat dalším zákazníkům. Nemůžete proto rozbalit ochranné sklo a pokoušet se ho nalepit na zařízení nebo jít běhat s novým řemínkem pro chytré hodinky.
  • Zboží včetně všech případných dárků musí být zasláno na naši adresu: Drážďanská 814/83A, 400 07 Ústí nad Labem. Zboží nám, prosím, neposílejte na dobírku, protože v takovém případě jej nejsme povinni převzít.
  • Pokud jsme vám spolu se zbožím zaslali i nějaké bezplatné plnění – dárek, jste povinni v případě odstoupení od Smlouvy vrátit i toto bezplatné plnění.
 8. Reklamace aneb jak je to s odpovědností za vady?

Pravidla reklamací

 • Pokud jste spotřebitel, odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že zboží:
  1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
  2. je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž jsme souhlasili;
  3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
 • Pokud jste spotřebitel, odpovídáme i za to, že vedle ujednaných vlastností:
  1. je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
  2. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
  3. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat;
  4. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme vám poskytli před uzavřením Smlouvy.

Za poslední uvedené čtyři body neodpovídáme v případě, že jsme vás před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornili, že se některá vlastnost zboží liší a vy jste s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasili.

 • Pokud jste podnikatel, odpovídáme za to, že zboží odevzdáme vám anebo přepravci v ujednaném množství, jakosti a provedení.
 • Pokud jste spotřebitel, svá práva z vadného plnění můžete uplatnit do dvou let od převzetí zboží. Má se za to, že pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou nemůžete věc užívat (třeba proto, že jsme ji měli u sebe my v rámci reklamačního řízení), v případě, že jste vadu vytkli oprávněně.
 • Práva z vadného plnění nemáte v případě, že jste vadu sami způsobili. Vadou zboží není běžné opotřebení z obvyklého používání. Zvlášť upozorňujeme, že zejména silikonové náramky, řemínky a kryty mohou časem měnit barvu, což je přirozená vlastnost daného materiálu a nelze to považovat za vadu. Pokud se chcete změně barvy vyhnout, doporučujeme spíše tmavší varianty tohoto zboží.
 • Zvlášť upozorňujeme také na to, že barva zboží se může částečně lišit v závislosti na vašem zařízení. Drobná barevná odlišnost zboží tedy není relevantním důvodem pro uplatnění práv z vadného plnění.
 • U použitého zboží není vadou opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. Pokud si od nás kupujete použitou věc, můžete u nás uplatnit práva z vadného plnění pouze do jednoho roku od převzetí takového zboží, pokud jste spotřebitel.

 

Postup reklamace

 • Reklamaci můžete uplatnit prostřednictvím reklamačního formuláře, dostupném ZDE, který prosím vytiskněte, vyplňte a odešlete společně se zbožím nebo dopisem: Drážďanská 814/83A, 400 07, Ústí nad Labem, Česká republika. Zboží nám prosím neposílejte na dobírku, nebudeme na něj brát zřetel.
 • Zboží by mělo být dodáno kompletní, tedy tak, jak jste jej od nás obdrželi, abychom mohli reklamaci posoudit.
 • Pokud chcete uplatnit reklamaci, prosím uveďte nám:
  1. vaše kontaktní údaje;
  2. popis vady zboží (např. řemínek pro Apple Watch praskl);
  3. vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace (např. požaduji nový řemínek).
 • Pokud má zboží vadu, můžete požadovat její odstranění. Podle své volby můžete požadovat:
  1. dodání nové věci bez vady; nebo
  2. opravu věci,

ledaže je pro nás vámi zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. V takovém případě můžeme odmítnout vadu odstranit, a to zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

 • V těchto případech můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy:
  1. pokud jsme odmítli vadu odstranit nebo jsme ji neodstranili v přiměřené době po jejím vytknutí tak, abychom vám tím nezpůsobili značné obtíže;
  2. když se vada projeví opakovaně, což znamená třikrát a více;
  3. pokud je vada podstatným porušením Smlouvy;
  4. když je z našeho prohlášení nebo okolností zjevné, že vadu neodstraníme v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás.
 • Odstoupit od Smlouvy ale nemůžete, pokud není vada zboží významná.
 • V souvislosti se zbožím, které nabízíme, také upozorňujeme na to, že řemínky a náramky se používáním opotřebovávají, dochází k oděrkám vlivem jejich opakovaného kontaktu např. s klávesnicí či stolem. Takové opotřebení není vadou zboží a není důvodem pro reklamaci.
 • Práva z vad můžete vytknout přímo nám. Pokud je ale k opravě určený někdo jiný (např. servis), kdo je k dispozici v našem okolí nebo v místě, které je vám bližší, vytkněte vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
 • Pokud jste spotřebitel, platí, že dokud nesplníme své povinnosti z vadného plnění, nemusíte nám platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

 

Vyřízení reklamace

 • Pokud není k opravě určený někdo jiný (např. servis) a vy jste spotřebitel, jsme povinni přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, kde je to možné s ohledem na sortiment prodávaných produktů, případně i na adrese Drážďanská 814/83A, 400 07, Ústí nad Labem, Česká republika.
 • Při uplatnění reklamace vám vydáme elektronické potvrzení, ve kterém uvedeme datum, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a vaše kontaktní údaje, abychom vám mohli dát vědět o vyřízení reklamace.
 • Pokud jste spotřebitelé, do 30 dnů od uplatnění reklamaci vyřídíme (včetně odstranění vady) a informujeme vás o tom. Můžeme se společně dohodnout i na delší lhůtě. Pokud 30denní lhůtu nedodržíme, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
 • Pokud jste podnikatelé, vyřídíme vaši reklamaci co nejdříve, žádnou pevnou lhůtu pro to ale nemáme.
 • Po vyřízení reklamace vám vydáme elektronické potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné potvrzení zamítnutí reklamace.
 • Pokud jste spotřebitel, máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace (pokud byla oprávněná a uznaná), kdy tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení nákladů musíte požádat nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro vytknutí vady, jinak vám nemusí být přiznány.
 • Před prvním použitím některého zboží jste povinni prostudovat návod k použití, pokud vám ho zašleme elektronicky nebo spolu se zbožím a následně se informacemi z něj řídit. V opačném případě se totiž vystavujete nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodíte a nebudete moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu (týká se to například našich chytrých hodinek Xiaomi Mi Band).
 1. Jaká máme navzájem další práva a povinnosti?
  • Vyřizování vašich stížností zajišťujeme prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy info@mi-band.cz. Informaci o vyřízení vaší stížnosti vám zašleme na vaši emailovou adresu.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, webové rozhraní: a adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé.
  • Při řešení sporů ze Smlouvy je možné využít online platformu nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  • K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  • Veškerou písemnou korespondenci si můžeme doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Jak je to s ochranou osobních údajů?
  • Na našem e-shopu zacházíme s osobními údaji velmi opatrně. Všechny informace, které nám sdělíte, považujeme za důvěrné a budeme s nimi tak zacházet.
  • Jak je to s ochranou osobních údajů si můžete přečíst ve zvláštním dokumentu .
 3. Závěrečná ustanovení
  • Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  • Všechna práva k našemu e-shopu, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozložení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, patří nám. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat e-shop nebo jeho části bez našeho souhlasu.
  • Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho určením. Při využívání e-shopu nesmíte používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmíte ani vykonávat žádnou činnost, která by mohla nám či třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící e-shop a užívat e-shop nebo jeho části či software vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením nebo účelem.
  • Potvrzení o uzavření Smlouvy vám zašleme e-mailem. Samotnou Smlouvu včetně těchto Podmínek archivujeme v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Pokud ji potřebujete, napište nám a my vám ji rádi zašleme.
  • Přílohu těchto Podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

 

Tyto Podmínky platí od 14.6.2023

 

Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyměnit zboží či zboží reklamovat, potřebné informace a formulář najdete ZDE

Pro reklamaci / výměnu zboží prosím vytiskněte a vyplňte Reklamační formulář, který odešlete prostřednictvím České pošty společně se zbožím na adresu: Mi-band.cz - Ondřej Suchý Drážďanská 814/83A, 40007, Ústí nad Labem, Česká Republika