Použijte kód "AKTIVNIFANOUSEK" pro slevu 10%! Sleva platí pouze do 25.8.2019.

Pravidla Facebook Soutěže

 

Jak se mohu zapojit?

Soutěž probíhá od 6.8.2019 do 20.8.2019 na naší facebookové stránce. Zapojit se může každý, kdo v daném termínu splní uvedená pravidla – napíše komentář k reklamnímu příspěvku, ve kterém uvede odkazy na dva náramky Xiaomi Mi Band z webové stránky www.mi-band.cz. Soutěžící vybírá náramky, které se mu nejvíce líbí a které by v rámci výhry chtěl získat. Komentář musí obsahovat i uvedení důvodu, proč by měl vyhrát právě daný soutěžící, a jak by s výhrou naložil (komu by druhý náramek daroval, případně že by si oba nechal).

Své komentáře můžete zasílat až do 20.8.2019. My následně 21.8.2019 vybereme osm nejoriginálnějších odpovědí, jejichž autoři získají dva náramky dle vlastního výběru. Výherce označíme v komentářích pod příspěvkem a spojíme se s nimi prostřednictvím soukromé zprávy, abychom domluvili podrobnosti zaslání výhry.

Pro zapojení do soutěže je tedy potřeba:

v termínu od 6.8.2019 datum do 20.8.2019 okomentovat reklamní příspěvek se soutěží – komentář musí obsahovat odkaz na dva vybrané náramky z webové stránky www.mi-band.cz, důvod, proč by si daný soutěžící náramky zasloužil, a jak by s nimi naložil (oba by si nechal, daroval by je, jeden z náramků by daroval).

 

O co hrajeme?

Pro osm náhodně vybraných soutěžících je připraveno celkem šestnáct náramků pro hodinky Xiaomi Mi Band. Každý soutěžící získá dva náramky dle vlastního výběru, které označil ve svém komentáři.

 

Pravidla soutěže

Vyhlašovatelem soutěže je Ondřej Suchý, IČ 87522411se sídlem ​Rybná 716/24, Praha 1, 110 00, Česká Republika (dále jen „Vyhlašovatel“).

Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Vyhlašovatele a jejich rodinní příslušníci.

●  Tato soutěž není spotřebitelskou soutěží nebo loterií ani veřejným příslibem. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli, i bez udání důvodů, ukončit, odvolat, zrušit nebo změnit její podmínky.

●  Soutěž probíhá od ​6.8.2019 d​o 20.8.2019 na facebookové stránce Vyhlašovatele: https://www.facebook.com/mibandcz/​ Do soutěže se soutěžící přihlásí okomentováním reklamního příspěvku se soutěží. Komentář musí obsahovat odkaz na dva vybrané náramky pro hodinky Xiaomi Mi Band, dále uvedení důvodu, proč by měl vyhrát právě daný soutěžící, a jak by s výhrou naložil (komu by druhý náramek daroval, případně že by si oba nechal)

●  Každý soutěžící se může zapojit pouze jednou. V opačném případě bude ze soutěže vyloučen. Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly.

●  Odesláním komentáře soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže dle Pravidel a s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany Vyhlašovatele, a to v rozsahu údajů uvedených na facebookovém profilu, následně i uvedené adresy, na kterou bude výhra zaslána. Osobní údaje budou po dobu trvání soutěže užity pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení dle těchto pravidel a uchovány 30 dní po ukončení soutěže z důvodu kontroly dodržení pravidel a předání výher. Soutěžící také souhlasí s uvedením svého jména v případě výhry na webových a facebookových stránkách Vyhlašovatele.

●  Upozorňujeme soutěžící, že soutěž probíhá současně pod dvěma reklamními příspěvky. Výherci budou vybíráni ze všech dostupných komentářů. ​

●  Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je Vyhlašovatel. Právním důvodem je souhlas soutěžícího, který je udělen na dobu počínající poskytnutím souhlasu v rámci soutěže do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky od jeho poskytnutí. Souhlas může soutěžící kdykoliv odvolat na kontaktu ​doplnit e-mail​. Soutěžící bere účastí v soutěži na vědomí, že disponuje právy dle příslušné právní úpravy a že poskytnutí údajů je dobrovolné, jejich zpracování je transparentní, soutěžící má právo na informace, na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, výmaz a likvidaci nesprávných osobních údajů.

●  Výhra bude zaslána Vyhlašovatelem soutěžícímu poštou v návaznosti na splnění všech podmínek, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od vyhlášení a kontaktování výherce.

●  Výhrou v soutěži jsou dva náramky pro hodinky Xiaomi Mi Band dle vlastního výběru soutěžícího – zaslány budou takové náramky, které soutěžící uvedl ve svém soutěžním komentáři.